מורה מוביל תרבות ומורשת (תו"מ)

הקצאת שעות לבתי ספר מובילי תרבות ומורשת (תו"מ) בחינוך הממלכתי לקראת שנת הלימודים תשפ"ד

עדכונים: 

16/7/2023: המועד להגשת בקשות חלף. הנתונים מועברים לבדיקה, ולאישור ועדת הקצבות.

תשובות תשלחנה לכתובות המנהלים שצויינו בטופס עד ליום 31/8/23.

20/6/23: מערכת הגשת הבקשות נפתחה. הקישור להגשת הבקשה - בהמשך הדף. מוממלץ ממחשב ולא מטלפון.

המערכת תסגר ב- 14/7/2023. התמיכה הטכנית היא עד 13/7 בשעה 16:00.

כדי להקל עליכם במילוי הטופס, בתחתית העמוד זה ניתן למצוא:

 • מענה לשאלות נפוצות
 • מסמך טיוטה לטופס
 • הדרכה למילוי הטופס
 • פרטים ליצירת קשר במקרה של בעיה שלא מצאתם לה מענה.

המידע בדף מידע זה כולל חלק מהוראות הקול הקורא. לפרטים מלאים, יש לקרוא בעיון את הוראות הקול הקורא וההתחייבויות הכלולות בו.

בבתי הספר הממלכתיים-יהודיים, נלמד תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית כמקצוע חובה בכתות א - ט. תחום הדעת מבקש לעורר, לצד הלימוד העיוני בכתה, גם לימוד חווייתי ותכנים משמעותיים, הפורצים את גבולות הכיתה, תורמים לשיפור האקלים הבית-ספרי ומשתפים את כלל קהילת בית הספר.

על מנת לקדם מטרות אלה, הוקצו שעות לתגבור, הרחבה והעמקה של למידת תרבות יהודית-ישראלית בבית הספר, והנכחת התרבות היהודית-ישראלית כציר משמעותי בחיי בתי הספר בהתאם לתבחינים הקבועים בקול קורא.

מהו בית ספר  מוביל תרבות ומורשת?

בית ספר שמשקיע בתחום תרבות יהודית-ישראלית באופן מיוחד ומגדיר אותו כציר מרכזי בביה"ס בהתאם לקריטריונים שמוגדרים בהמשך, מטמיעים שיח תרבותי יהודי-ישראלי ומטפחים את תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית בבית הספר.

מורי בית הספר שמלמדים תחום דעת זה משתתפים בפיתוח מקצועי, מטפחים תחום דעת זה מעבר לשעות ההוראה הפורמליות, משלבים פעילויות חווייתיות ומשמעותיות ומטפחים את קהילת בית הספר סביב הערכים העולים ממקצוע זה.  

תנאי סף לבית ספר מוביל:

בתי ספר בפיקוח ממלכתי-יהודי בלבד.

 • בתי הספר היסודיים א-ו: הוראת תחום דעת בהיקף של 70% לפחות מתכנית הלימודים על פי הנחיות משרד החינוך, ב- 3 שכבות גיל לפחות
 • בבתי ספר יסודיים א-ח: הוראת תחום דעת בהיקף של 70% לפחות מתכנית הלימודים על פי הנחיות משרד החינוך, ב- 3 שכבות גיל לפחות בכיתות א-ו, ובנוסף, 2 שכבות גיל בכיתות ז-ח
 • בבתי ספר על יסודיים ז-ט או ז-יב: הוראת תחום דעת בשכבות ז-ט בהיקף של 70% לפחות מתכנית הלימודים על פי הנחיות משרד החינוך, ב- 2 שכבות גיל לפחות
 • התחייבות מנהל נדרשת כתנאי לזכאות:

 • השתתפות של מורה אחד לפחות בקהילת מורים מובילים אזורית.
 • הגדרת ארבעה מפגשים לפחות במהלך השנה לישיבת צוות המורים של תחום הדעת, להתמקצעות ולקידום הוראת תחום הדעת. רצוי להיעזר לשם כך במדריכי תחום הדעת במחוזות
 • קיום פגישה של המנהל/ת והמורה המוביל עם מדריך מצוות הפיקוח על תחום הדעת, לפחות פעם אחת במהלך שנת הלימודים, לשם סיוע והכוונה בתכנון הפעילויות, עיצובן והתאמתן לקהילת בית הספר
 • קיום לפחות שלוש פעילויות במהלך השנה מבין הפעילויות הבאות:
  בתי מדרש בכל שכבות הגיל, חדר מורים לומד, הובלה ומעורבות בציון מועדים בלוח השנה העברי, הפעלת תכניות בנושא עמיות בבית הספר, שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה לקידום יוזמות התורמות ללימודי מקצועות היהדות ומעשירות אותם.

המידע המלא והמחייב מופיע בהוראות הקול קורא. 

קהילות מורים מובילים אזוריות 

מפגשי הקהילה נועדו לתרום לשיח ושיתוף ולקבלת ידע וכלים מגוונים בידי המורה כדי להוביל את תחום תרבות יהודית-ישראלית בביה"ס בצורה מיטבית.
מתוכננים מפגשים פנים אל פנים, מפגשים מקוונים וימים מרוכזים ללמידה חווייתית. פרטים בהמשך.

מידע נוסף על מועדים, מיקום ותוכן של מפגשי הקהילות המחוזית יועבד לפני תחילת שנת הלימודים.

חלוקת התקציב:

בין בתי ספר המבקשים אשר יעמדו בתנאי הסף יחולקו עד 2 ש"ש לבית ספר, על פי הניקוד שצברו מהגבוה לנמוך.

המדדים לצבירת ניקוד:

 • רכישת הדרכה בתחום הדעת
 • השתתפות מנהל/ת בהשתלמות מנהלים בתחום הדעת
 • השתתפות מורה מבית הספר בקהילת מורי תו"מ ועמידה בתנאי הקול הקורא לתשפ"ג
 • השתתפות מורים נוספים מבית הספר בהשתלמויות בתחום הדעת בתשפ"ג
 • קיום קשרי תאומות עם בית ספר יהודי בתפוצות

הנחיות כלליות:

התקצוב מיועד לשנה אחת בלבד.

אין בפרסום "קול קורא" זה כדי לחייב את המשרד בתקצוב. חלוקת התקציב תעשה בכפוף לקיומו של תקציב מתאים לנושא.

המידע המלא מופיע בהוראות הקול קורא.

בקרה ועיצומים:

בתי ספר יידרשו להגיש דוח ביצוע במועדים בהתאם להנחיות.

בתי ספר שלא יעמדו בתנאי הקול הקורא או לא יגישו דיווח על ביצועם, לא יהיו זכאים לקבל שעות מורה מוביל תו"מ ועלול לגרור סנקציות, לרבות קיזוז סכומים המגיעים לבית הספר, כמפורט בקול הקורא.

לעזרתכם, "שאלות נפוצות אודות הטופס" בתחתית דף זה.

טיוטה לריכוז פרטים לבקשה - קובץ וורד להורדה

מדריך מצולם למילוי הטופס

חלף המועד להגשת בקשה על ידי מנהלים/סגני מנהלים בתקן  

להקצאת שעות לבתי ספר מובילי תו"מ תשפ"ד

.מערכת הגשת הבקשות לתשפ"ד נסגרה 

נא למלא את הטופס ממחשב, ולא מטלפון סלסלוארי. בעבודה מטלפון סלולארי לא נראים כל השדות בטבלת הכיתות

נתקלת בבעיה במילוי הטופס?

ניתן לפנות בצירוף פרטים מלאים של הבעיה, ומומלץ גם צילום מסך. לפני הפניה, מומלץ לחזור ולעיין בהוראות בדף זה, במדריך המצולם וב"שאלות נפוצות"

בווטסאפ:   +972-50-628-3547 

בדוא"ל: [email protected]

שאלות נפוצות בעניין הטופס

איך אדע שהנתונים נקלטו?

אם הופיעה על המסך הודעה שהנתונים נקלטו - סימן שנקלטו.
אם אינך רואה את ההודעה ורוצה לודא, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

​להתנתק מהטופס

לחזור אליו דרך הקישור המקורי, באמצעות הזדהות אחידה ולאשר המשך עבודה בטופס.

הנתונים שמופיעים על המסך, הם הנתונים שנקלטו במערכת.

מילאתי את כל השדות בטופס, ומופיעה הודעה שיש למלא את כל השדות בטופס

מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:
1.לבדוק שאכן כל השדות מלאים. עדיף ממחשב ולא מטלפון סלולארי (בטלפון בטבלאות לא נראות באופן מלא).
2. לודא שהמורה שמיועד לקבל את השעות התוספתיות עומד בתנאי הקול הקורא.
3. לבדוק שמילאנו את מספר הכיתות בשכבה (בכיתות בהן לא מלמדים, לכתוב אפס)
4. לודא שיש התאמה בחלק התחתון בין מספר המורים שהשתתפו בהשתלמות בתשפ"ב (מלבן לבן) לבין מספר המורים שפורטו בטבלה.
אם ביצעת תיקון, זה הזמן לאשר את הנתונים.
אם הכל מתאים, ובכל זאת מתקבלת ההודעה, מומלץ לשמור כטיוטה ולדווח לנו, לכתובת:
[email protected]
נושא: מוביל תו"מ - מילוי כל השדות בטופס
הודעה: אני מנהל/ת בית ספר [סמל מוסד + שם} מאשר/ת גם כאן את נכונות כל הנתונים שמילאתי בטופס הגשת בקשה להקצאת שעות תו"מ, בשל תקלה בטופס הגשת בקשה.

לא הצלחתי להיכנס לטופס

1. הרשאת הכניסה היא רק למנהל/ת ולסגן ראשון בתקן.

2. מומלץ לנסות ולהתחבר כ"אורח", או לסגור את כל חלונות הדפדפן ואז לנסות להכנס לטופס.

3. בית הספר הוא מוכר שאינו רשמי? אם בית הספר הוא בפיקוח ממלכתי-יהודי, פנו בקהדם ל"צור קשר" או לרפרנט/ית שלנו במחוז.

4. עדיין לא הצלחת? זה הזמן לשלוח הודעה לווטסאפ שלנו.

למה רכז/ת לא יכול/ה למלא את הטופס?

המנהל/ת והסגן/ית הראשון/ה הם מי שרשאים להתחייב בשם המוסד החינוכי בהתחייבויות מסוג אלו שנדרשות בטופס זה.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון