מורה מוביל תרבות ומורשת (תו"מ)

קהילות מורים מובילי תרבות ומורשת (תו"מ) תשפ"ד

על פי הוראות הקול הקורא, תנאי לזכאות של בית הספר להקצאת שעות על פי קול קורא זה הוא השתתפות של מורה אחד לפחות בקהילת מורים מובילי תרבות ומורשת (תו"מ) במחוז בהיקף של 30 שעות לאורך השנה. 

מפגשי הקהילה נועדו לתרום לשיח ושיתוף ולקבלת ידע וכלים מגוונים בידי המורה כדי להוביל את תחום תרבות יהודית-ישראלית בביה"ס בצורה מיטבית.

על מנהל או מנהלת בית הספר לו אושרה הקצאת שעות למלא בטופס בקישור את פרטי המורה המיועדת או מיועד לייצג את בית הספר בקהילת המורים, וזאת  עד ליום כ"א באלול תשפ"ד, 7/9/2023.
בתי ספר שלא ימלאו את הפרטים בטופס עד מועד זה, עלולים לאבד זכאותם להקצאת השעות.

הצטרפות מורים נוספים לקהילות המורים

לאור נסיון מוצלח בתשפ"ג ובעקבות בקשות לצרף מורים נוספים מבתי הספר לקהילת המורים החווייתית והמושקעת, נשמח לאפשר צירוף של מורה נוסף מצוות ביה"ס. עם זאת, מספר המקומות מוגבל כך שנוכל לאפשר זאת ככל שיהיה מקום.

מורים מבתי ספר להם אושרה הקצאת שעות - יש להוסיף את פרטי המורים הנוספים בטופס בקישור הנ"ל.

מורים מבתי ספר שלא אושרה להם הקצאת שעות, ומבקשים להצטרף לקהילת המורים, מוזמנים למלא את טופס הבקשה להצטרפות לקהילות מורים.

על מנת לאפשר למורים להיערך מבעוד מועד להגעה ולהשתתפות במפגשי הקהילות בחלוקה אזורית*, יתפרסמו מועדי המפגשים במהלך חודש ספטמבר.

קהילות שמיועדות להפתח בתשפ"ד

 קהילת מורים דרום - ימי רביעי 

18.10.23 - פנים מול פנים

15.11.23 - מקוון

14.12.23 -  כנס ארצי (בספריה הלאומית ירושלים)

17.1.24 - מקוון

14.2.24 - פנים מול פנים

10.4.24 - מקוון

8.5.24 - פנים מול פנים

 קהילת מורים חיפה וצפון  - ימי חמישי

12.10.23 - פנים מול פנים

9.11.23 - פנים מול פנים

14.12.23 - כנס ארצי קהילות (בספריה הלאומית ירושלים)

11.1.24 - מקוון

8.2.24 - פנים מול פנים

4.4.24 - מקוון

16.5.24 - פנים מול פנים

 קהילת מורים ירושלים ומנח"י - ימי רביעי 

 11.10.23 - פנים מול פנים

15.11.23 - פנים מול פנים

14.12.23 - כנס ארצי (בספריה הלאומית ירושלים)

10.1.24 - מקוון

21.2.24 - פנים מול פנים

10.4.24 - פנים מול פנים

8.5.24 - פנים מול פנים

 קהילת מורים מרכז  - ימי ראשון

15.10.23 - פנים מול פנים

12.11.23 - מקוון

14.12.23 -  כנס ארצי (בספריה הלאומית ירושלים)

7.1.24 - מקוון

4.2.24 - פנים מול פנים

7.4.24 - פנים מול פנים

19.5.24 - פנים מול פנים

 קהילת מורים תל אביב - ימי רביעי

11.10.2023 - פנים מול פנים

15.11.2023- מקוון

14.12.23 - כנס ארצי (בספריה הלאומית ירושלים)

10.1.24- מקוון

7.2.24- פנ"פ

10.4.24- זום

29.5.24 - פנים מול פנים

ט.ל.ח

* בתי ספר במינהל לחינוך התיישבותי, הפרוסים ברחבי הארץ, ישוייכו לקהילה הקרובה אליהם גיאוגרפית
* השתלמות הקהילה גם תכלול יציאה לסמינר בן יומיים, בבית - מלון על בסיס פנסיון מלא, בתיאום תאריך עם המורים המשתתפים בקהילה.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון