כיתה ג
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

יום הכיפורים

אגדות חז"ל

בין אדם לחברו

יום הזיכרון לרצח רבין

שבת

יום ירושלים

"חברות ומנהיגות"

מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִיד שֶחָלָה

רבי עקיבא מבקר אצל תלמידו החולה

מתוך: מדרש תנחומא, מהדורת בובר, פרשת וירא סימן ג

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה