נדר

שאלות ומשימות אורייניות

נזכיר כי היחידה מתייחסת לעמוד הפותח של גיליון "עין לציון" - העשור השני, העוסק בזיכרון השואה.

שלונסקי: "לזכור ודבר לא לשכוח"

קראו את השיר של שלונסקי- "נדר", וצפו במצגת השיר בביצועו של יזהר כהן.

נדר, יזהר כהן
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון