נדר

נקודות לדיון ולהעמקה

נקודות נוספות על השפעות משפט אייכמן:

  • אחרי המשפט טקס יום השואה הפך להיות טקס מרכזי ולא מחולק לקהילות או חברות מקומיות - האם זו השפעה חיובית של המשפט? נסו לשער מדוע זה קרה?
  • אחרי המשפט הפך מתן עדויות בבתי ספר לנוהג מקובל, ונפתח פתח לשורדי שואה רבים לספר את סיפורם - כיצד יש לשמור את הזיכרון כאשר לא יחיו בינינו שורדי שואה? 

שירו של אריאל הורוביץ

"סלון קייטרניג", אריאל הורוביץ
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון