נדר

פתיחת שיעור

משפט אייכמן

צפו בסרטון הבא המתאר בקצרה את הרקע למשפט אייכמן ומביא את דברי התובע, גדעון האוזנר. ניתן להסתפק בחלק הראשון – 0-3:10.

(ההמשך הוא תיאורו המסכם של האוזנר על המשפט ועל מקומו בישראל באותה תקופה.)

דברי התובע, גדעון האוזנר.
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון