נדר

פתיחה

מהו מקומו של זיכרון השואה היום בישראל?

האם ועד כמה יש לשמר את הזיכרון, ועד כמה – להמשיך בחיים עם המבט קדימה?

לנושא זה מוקדש הגיליון השני מתוך שבעת הגיליונות "עין לציון", המוקדש לעשור השני לקיומה של מדינת ישראל: "לזכור ודבר לא לשכוח"? שם הגיליון נגזר מתוך הנדר והציווי העולה בשירו הנודע של אברהם שלונסקי, "נדר", וממנו נבקש לפתוח ביחידה זו את הדיון בשאלות אלו.

העמוד הפותח (הקדמי) של הגיליון יוצא מתוך אחד האירועים המשפיעים ביותר בעשור השני לקיומה של מדינת ישראל, אירוע מפתח אשר הותיר את רישומו שנים רבות אחר כך ועד עצם היום הזה: משפט אייכמן.

 

בשיעור זה, המתאים באופן מיוחד לימים שלפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה:

  • נתוודע למשפט אייכמן משנת 1961 ולסיפורים אחדים מתוכו.

  • נדון בשאלת זיכרון השואה ודרכי עיצובו בישראל ובעולם.

  • נחשוב על דרכים שבהן נוכל לתרום לזיכרון השואה מתוך אחריות.

 

ההצעה שלפניכם מתאימה לפחות לשיעור כפול בנושא. ניתן כמובן לקיים מתוכה רק חלק ממרכיבים.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון