כיתה ו
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

שמחת תורה

פרשה ומדרשהּ

עצמאות וגיל מצוות

חנוכה

פורים

פסח

"מסורת וחידוש"

יוסף ואחיו וכתונת הפסים

על תוצאותיה הקשות של קנאה בין אחים

בראשית רבה, וישב, פד, ח בשילוב: מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישב, פרק ל"ז, ג'

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה