כיתה ו
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

שמחת תורה

פרשה ומדרשהּ

עצמאות וגיל מצוות

חנוכה

פורים

פסח

"מסורת וחידוש"

מִי אֲנִי, וּמָה שְׁמִי?

הדילמה בין ייחוד והשתלבות, להיות יהודי בעידן של גלובליזציה

ספר מקבים א, מתוך פרק א - ב (מהדורת פרנקל (על פי ספריא) ובתוספת ניקוד)

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה