כיתה ט
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

ראש השנה

יחסים בספרות חז"ל

להיות אדם

צומות החורבן

פסח

מועדים ממלכתיים

"ערך החיים, חירות האדם וכבוד האדם"

"בִּשְבִילִי נִבְרָא הָעוֹלָם"? – רַבִּי יַנַּאי והאִילָן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים

"להיות אדם" – פרק שישי (1) – בין חירות ואחריות

תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ס', ע"ב (בתרגום מארמית ובעיבוד קל), ומשפט מהמשנה, סנהדרין, ה, ד

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה