כיתה ט
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

ראש השנה

יחסים בספרות חז"ל

להיות אדם

צומות החורבן

פסח

מועדים ממלכתיים

"ערך החיים, חירות האדם וכבוד האדם"

מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם

שוויון ערך האדם – הפרק השלישי ביחידה "להיות אדם" (חלק ראשון)

ברייתא המובאת בתלמוד ירושלמי, מסכת גיטין, פרק ה, הלכה ט ועמדת הרב חיים דוד הלוי (תחומין ט')

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה