כיתה ט
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

ראש השנה

יחסים בספרות חז"ל

להיות אדם

צומות החורבן

פסח

מועדים ממלכתיים

"ערך החיים, חירות האדם וכבוד האדם"

דֵי מַחְסוֹרוֹ

היש מדד אחד לעוני? סיפורי הצדקה של הלל הזקן ושל מר עוקבא

מתורגם על פי התלמוד הבבלי, מסכת כתובות, דף ס"ז עמוד ב'

על הטקסט

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה