כיתה ט
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

ראש השנה

יחסים בספרות חז"ל

להיות אדם

צומות החורבן

פסח

מועדים ממלכתיים

"ערך החיים, חירות האדם וכבוד האדם"

משני צדי קו העוני: הקו המתעתע

סיפור על קנאה וצדקה בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא

על פי התלמוד הירושלמי, מסכת פאה פרק ח', הלכה ז'.

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה