כיתה ח
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

סוכות

משנה ומשפט

חברת מופת

ט"ו בשבט

שבועות

ט"ו באב

"תיקון עולם"

מגילה של חסד

היכרות עם מגילת רות

מדרש רות רבה, פרשה כ', ט"ו

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

חומרים לתלמיד
הקראה
עורך טקסט
הדפסה