שבוע התפוצות

יחידות וחומרי למידה לשבוע התפוצות

שבוע התפוצות, המצוין במערכת החינוך בתקופה שבין פורים לפסח, נועד לחזק את הקשר והערבות ההדדית בין מדינת ישראל לבין העם היהודי בתפוצות, לאור האתגרים הרבים והמורכבים, המשותפים לעם היהודי בארץ ובתפוצות. בשבוע זה, מופנה הזרקור למציאות המיוחדת של עם ישראל ומושם הדגש על תפיסת כלל-ישראל.

שבוע התפוצות יכול להוות יום שיא בית-ספרי או תקופת שיא, לסיכום תהליכי למידה-הוראה, או לפתיחה ועיסוק בנושא זה.

תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית, אשר עוסק ביהדות העולמית לאורך כל השנה, מגיש לכם ריכוז של חומרי למידה-הוראה, המאפשרים לפתוח שער לשבוע של עיון, חוויה וחשיבה ביקורתית, "כִּי תָבוֹא חָכְמָה בְלִּבֶּךָ וְדַעַת לְנַפְשְךָ יִּנְעָם" (משלי, ב', י').

שפע החומרים שבפניכם תומך בפיתוח כישורי השפה, מצית את הדמיון ומציג נקודות השקה עם מגוון תחומי-דעת. בכללם, המקצועות ההומניסטיים, המדעיים ואף חינוך גופני.


על רקע אירועים מטלטלים שפוקדים את עולמנו, שנת תשפ"ב היא 'שנת מכביה'. בנוסף לחומרי הלימוד בדף זה, במהלך שנת הלימודים יצורפו לדף חומרים נוספים בנושא המכביה.

קשרי ישראל תפוצות
קשרי ישראל תפוצותמשרד החינוך

 יחידות לימוד עמיות באתר

  • באתר תרבות יהודית-ישראלית משולבות יחידות לימוד רבות בנושא עמיות.
    מוזמנים לעיין בריכוז יחידות לימוד בנושא עמיות, המותאמות לשכבות הגיל השונות, בהתאם לנושאים הנלמדים על פי תכנית הלימודים. היחידות נכתבו בשיתוף עם מחנכים יהודים מרחבי העולם: אירופה, ארה"ב, אפריקה, אוסטרליה, אמריקה הלטינית

המלצה לשיעורי פתיחה

הצעה ללמידת חקר משותפת

חוברות לתלמיד - עמיות יהודית

ספרונים דיגיטליים - אמריקה הלטינית

מהלכי למידה - רב גילי

לקראת המכביה

אלכס טס אל המכביה
אלכס טס אל המכביהאוסף אנה עוזר, קאזאן

 ריכוז חומרים נוספים למדריכים ולמורים

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון