במחוזות

במחוזות

מתלמוד למעשה

תרבות יהודית-ישראלית איננה רק תחום דעת לימודי אלא מובילה לעשייה אישית וחברתית בבחינת: "תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה" (מסכת קידושין, דף מ', ע"ב). תרבות יהודית-ישראלית מתרחשת בכל מקום: בשיעור, במרחב בית הספר ובקהילה: בשיעור – בלימוד משמעותי על פי תכנית הלימודים, בבית הספר – באמצעות מגוון פעילויות חווייתיות וחברתיות ועיצוב מראה בית הספר, ובקהילה – בלימוד בית-מדרשי ובעשייה בשיתוף עם בני המשפחה.

בבתי ספר רבים בארץ שמים את התרבות היהודית-ישראלית כציר מרכזי ומתכלל בין תחומי לימוד ועשייה שונים ומגוונים, ובכלל בחיי בית הספר ובאקלים הבית-ספרי.

במדור זה תמצאו את פרטי ההתקשרות של צוותי ההדרכה' ורעיונות, הצעות וסיפורים של עשייה מהשטח ומידע על השתלמויות מחוזיות, אשר אליהם נשמח להוסיף במהלך השנה.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון