עַל שְׁלשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד

סיכום השיעור

מתלמוד למעשה

על פי משנה שלמדנו, קיומו של העולם תלוי במימושם של ערכי יסוד, ערכים המהווים בסיס לאדם ולחברה מתוקנים: למידה והתפתחות אישית, עשייה משמעותית (דתית או אחרת) ודאגה לבני אדם אחרים. במהלך הלימוד ודאי הועלו ערכי יסוד נוספים שתלמידים הציעו או אספו בסקר.

בשיחת הסיכום לנושא רצוי לשאול:

  • כיצד כל אחד מאתנו יכול לממש יותר לפחות אחד מן הערכים הללו, ולתרום לקיומו של העולם ולחברה טובה יותר.
  • כיצד הכיתה כקבוצה יכולה לקדם את מימושו של אחד הערכים. למשל: עריכת מבצע כתתי של גמילות חסדים: בחרו מטרה מוסכמת, דונו והחליטו על אופן ביצועה, והוציאו אותה לפועל. חשוב כמובן לקיים משוב על התהליך כולו.
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון